Studentské aktivity

Studentské aktivity jsou duší Majálesu - nyní je pravý čas pro zapojení se do příprav ročníku 2024!

Je mnoho lidí, kteří z Majálesu vnímají "pouze" hlavní den oslav - tj. průvod a open-air festival, přesto Majáles je mnohem víc a když nyní odhlédneme od covidové vynucené pauzy, jde o celoroční cyklus příprav a realizace konkrétních akcí. Na podzim se ustavují týmy a koordinátoři za jednotlivé školy, ty pak připravují konkrétní programy, hledají kandidáty na krále a královnu a na jaře pak vyvrcholí samotnými akcemi - jednak v Majálesovém měsíci studentů (duben) a druhak v hlavní den oslav (letos 11. května 2024). 

Vztahy navazujeme jak na oficiální úrovni (studentské unie, studentské komory AS), tak napřímo s jednotlivými spolky, nebo i aktivními jednotlivci. Všechny cesty, které vedou k uspořádání lepšího Majálesu jsou otevřené. Brněnský Majáles je největší studentský festival a tím pádem nabízí získání pestré palety organizačních zkušeností pro lidi, kteří se do příprav zapojí.

Budeme moc rádi, když se do toho pustíte s námi.

pano-brno-majka

Majálesový měsíc studentů

Duben každého roku je ustaven Majálesovým měsícem studentů (dříve "širší program oslav"). V jeho rámci se konají až desítky dílčích akcí, vrcholí bitvy kandidátů za jednotlivé školy, konají se finále soutěží studentských kapel ... Oficiálně je zahájen stavbou májky v centru Brna. Do Majálesového měsíce je možné zařadit studentské akce nepořádané přímo námi, naší rolí je pak především podpora s propagací a organizačním zázemím.

cc-brno-studenttymy

Studentské týmy

Pro každou univerzitu hledáme koordinátora pro Majáles, který je styčným důstojníkem aktivit v rámci dané školy - koordinuje volbu krále, královny a dílčí akce, vede svůj tým. Ty se pak přímo starají jak o podobu doprovodných akcí, tak podobu své části průvodu a zóny ve studentském městě na Majáles Open-airu.

1V4A7454

Studentské kapely

Velká klubová akce, která posune vítěze na nový level. 2 kapely (jedna vysokoškolská a druhá středoškolská) si jako hlavní cenu odnesou živé vystoupení před plným Svoboďákem, produkci vlastní skladby od profesionálního producenta, rozhovor v rádiu (včetně přehrání výsledné skladby) a Artist lístky na Majáles.

Band Contest - Vysoké školy
Band Contest - Střední školy

cc-brno-debata

Královská debata

Akce probíhající v odpoledních hodinách v sále nebo přednáškové místnosti. Zástupci jednotlivých univerzit (Král a Královna) debatují nad různými tématy týkající se nejen studentského života za podpory svých družin. Kromě moderátorů se přijímají samozřejmě také otázky z řad publika.

cc-brno-majka

Stavění májky

Stavba Máje v centru Brna (typicky nám. Svobody) oficiálně startuje Majálesový měsíc studentů, odsud také vyráží Majálesový průvod v hlavní den oslav.

cc-praha-beerpong3

Doprovodné akce

Studenti organizují dle vlastních námětů - např. Majáles Futsalcup, univerzitní florball contest, Studentské odpadkobraní, Charitativní běh, Beerpongové turnaje, workshopy pro studenty, studentské kapely a mnoho dalších.

pano-brno-pruvod

Majálesový průvod

Fenomenální jízda Brnem v podobě velkého studentského průvodu, kterým se zahajuje hlavní den oslav. Alegorické vozy v nejrozlišnějích podobách se z náměstí Svobody vypravují směrem k open-airu na Výstavišti. V posledních letech se k průvodu za jednotlivé školy přidávají i populární kapely - ale podoba vozů za dané školy je plně v režii daných studentských týmů.

pano-brno-studentmesto

Studentské město - srdce Open-Airu

Studentské město je složené ze zón jednotlivých studentských týmů a prezentací různých studentských spolků. Každoročně nabízí pestrý program a jedinečnou atmosféru.

 

pano-brno-kralovna

Královna Brněnského Majálesu

Královna Brněnského Majálesu je volena na základě disciplín (některé už před hlavním dnem oslav a některé přímo na open-airu) a korunována v podvečer na Majáles Open-airu.

pano-brno-kral

Král Brněnského Majálesu

Král Brněnského Majálesu je volen na základě disciplín (některé už před hlavním dnem oslav a některé přímo na open-airu) a ceremoniálně korunován v podvečer na Majáles Open-airu.