Studentské aktivity

Studentské aktivity jsou duší Majálesu - nyní je pravý čas pro zapojení se do příprav ročníku 2023!

Je mnoho lidí, kteří z Majálesu vnímají "pouze" hlavní den oslav - tj. průvod a open-air festival, přesto Majáles je mnohem víc a když nyní odhlédneme od covidové vynucené pauzy, jde o celoroční cyklus příprav a realizace konkrétních akcí. Na podzim se ustavují týmy a koordinátoři za jednotlivé školy, ty pak připravují konkrétní programy, hledají kandidáty na krále a královnu a na jaře pak vyvrcholí samotnými akcemi - jednak v Majálesovém měsíci studentů (duben) a druhak v hlavní den oslav (letos 7. května 2022). 

Vztahy navazujeme jak na oficiální úrovni (studentské unie, studentské komory AS), tak napřímo s jednotlivými spolky, nebo i aktivními jednotlivci. Všechny cesty, které vedou k uspořádání lepšího Majálesu jsou otevřené. Brněnský Majáles je největší studentský festival a tím pádem nabízí získání pestré palety organizačních zkušeností pro lidi, kteří se do příprav zapojí.

Letošní ročník má díky vládnímu umožnění konání velkých akcí až od letošního března na klasický doprovodný program opravdu málo času, přesto se pokusíme o zachování klíčových tradičních prvků v důstojné podobě a letošek se stane odrazovým můstkem pro příští, covidem nedecimované, ročníky.

Budeme moc rádi, když se do toho pustíte s námi.

pano-brno-majka

Majálesový měsíc studentů

Duben každého roku je ustaven Majálesovým měsícem studentů (dříve "širší program oslav"). V jeho rámci se konají až desítky dílčích akcí, vrcholí bitvy kandidátů za jednotlivé školy, konají se finále soutěží studentských kapel ... Oficiálně je zahájen stavbou májky v centru Brna. Do Majálesového měsíce je možné zařadit studentské akce nepořádané přímo námi, naší rolí je pak především podpora s propagací a organizačním zázemím.

cc-brno-studenttymy

Studentské týmy

Pro každou univerzitu hledáme koordinátora pro Majáles, který je styčným důstojníkem aktivit v rámci dané školy - koordinuje volbu krále, královny a dílčí akce, vede svůj tým. Ty se pak přímo starají jak o podobu doprovodných akcí, tak podobu své části průvodu a zóny ve studentském městě na Majáles Open-airu.

cc-brno-studentkapely

Studentské kapely

Velká klubová akce, kde probíhá finálový večer o postup na samotná pódia v hlavní den akce Majálesu. 2 kapely (jedna vysokoškolská a druhá středoškolská) si jako hlavní cenu odnesou právě živé vystoupení na Majálesu.

cc-brno-debata

Královská debata

Akce probíhající v odpoledních hodinách v sále nebo přednáškové místnosti. Zástupci jednotlivých univerzit (Král a Královna) debatují nad různými tématy týkající se nejen studentského života za podpory svých družin. Kromě moderátorů se přijímají samozřejmě také otázky z řad publika.

cc-brno-majka

Stavění májky

Stavba Máje v centru Brna (typicky nám. Svobody) oficiálně startuje Majálesový měsíc studentů, odsud také vyráží Majálesový průvod v hlavní den oslav.

cc-praha-beerpong3

Doprovodné akce

Studenti organizují dle vlastních námětů - např. Majáles Futsalcup, univerzitní florball contest, Studentské odpadkobraní, Charitativní běh, Beerpongové turnaje, workshopy pro studenty, studentské kapely a mnoho dalších.

pano-brno-pruvod

Majálesový průvod

Fenomenální jízda Brnem v podobě velkého studentského průvodu, kterým se zahajuje hlavní den oslav. Alegorické vozy v nejrozlišnějích podobách se z náměstí Svobody vypravují směrem k open-airu na Výstavišti. V posledních letech se k průvodu za jednotlivé školy přidávají i populární kapely - ale podoba vozů za dané školy je plně v režii daných studentských týmů.

pano-brno-studentmesto

Studentské město - srdce Open-Airu

Studentské město je složené ze zón jednotlivých studentských týmů a prezentací různých studentských spolků. Každoročně nabízí pestrý program a jedinečnou atmosféru.

 

pano-brno-kralovna

Královna Brněnského Majálesu

Královna Brněnského Majálesu je volena na základě disciplín (některé už před hlavním dnem oslav a některé přímo na open-airu) a korunována v podvečer na Majáles Open-airu.

pano-brno-kral

Král Brněnského Majálesu

Král Brněnského Majálesu je volen na základě disciplín (některé už před hlavním dnem oslav a některé přímo na open-airu) a ceremoniálně korunován v podvečer na Majáles Open-airu.